วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

ปวช.
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
ดาวน์โหลดไฟล์  ขนาดไฟล์ 1.95 MB

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง 
ดาวน์โหลดไฟล์  ขนาดไฟล์ 199.83 KB

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เอนกประสงค์
ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.67 KB

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ดาวน์โหลดไฟล์  ขนาดไฟล์ 1.63 MB

หมวดวิชาทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดไฟล์  ขนาดไฟล์ 2.38 MB

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น